OTOP นวัตวิถี : บ้านม่วงขาว จังหวัดปราจีนบุรี

ชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีอัตลักษณ์เด่นประจำชุมชน คือต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
เป็นต้นโพธิ์เก่าแก่ที่ว่ากันว่าเป้นหน่อจากต้นศรีมหาโพธิจากสถานที่ตรัสรู้ในพระพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ที่เที่ยวห้ามพลาด 4 หมู่บ้าน ในจังหวัดปราจีน
น่าเที่ยวขนาดนี้ ออกมาติดสอยห้อยตามไปดู OTOP นวัตวิถีกันเถอะ!
#เที่ยวปราจีนบุรี #กินเที่ยวปราจีน#ปราจีนบุรี #สำนักงานพัฒนาชุมชนปราจีนบุรี #พช

Facebook Comments

Leave a Comment