OTOP นวัตวิถี : บ้านเขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี

#กวิ้นพาเที่ยว 📣
บ้านเขาไม้แก้วชุมชนเล็ก ๆ กลุ่มเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพต่างๆ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
และการจัดการตนเองอย่างสามัคคี ต้องแวะซื้อพืชผักทางการเกษตรอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่น พร้อมเรียนรู้การนวดแผนไทย และอีกอย่างที่ห้ามพลาดคือการชมทุ่งบัวแดงท่ามกลางบรรยากาศที่คลองหลังวัดเขาไม้แก้ว

ที่เที่ยวห้ามพลาด 4 หมู่บ้าน ในจังหวัดปราจีน
น่าเที่ยวขนาดนี้ ออกมาติดสอยห้อยตามไปดู OTOP นวัตวิถีกันเถอะ!
#เที่ยวปราจีนบุรี #กินเที่ยวปราจีน#ปราจีนบุรี #สำนักงานพัฒนาชุมชนปราจีนบุรี #พช

Facebook Comments

Leave a Comment